Ardal Cymru 11: Dale, Ynys Sgomer ac Ynysoedd y Smalls, De Sir Benfro

CHERISH Project Wales Area 11 Skomer

Mae penrhyn Dale-Marloes yn ne-orllewin Sir Benfro yn gartref i rai o safleoedd treftadaeth arfordirol a gwarchodfeydd natur mwyaf pwysig a thrawiadol gorllewin Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys tirweddau enwog Ynysoedd Sgomer a Gwales, riff alltraeth Ynysoedd y Smalls, a nifer o safleoedd arfordirol erydol ar y tir mawr, gan gynnwys anheddiad Ynys Gateholm, caer bentir Penrhyn Castell Mawr, a'r anheddiad Mesolithig ar Benrhyn Nab ar arfordir y gogledd. Bwriedir cynnal nifer o brosiectau er mwyn i hanes archaeolegol a phalaeoamgylcheddol y safleoedd arfordirol erydol hyn, ynghyd ag etifeddiaeth gyfoethog llongddrylliadau tanfor, gael eu deall yn well a'u monitro.