Ardal Cymru 12: Castellmartin i Angle, de Sir Benfro

CHERISH Project Wales Area 12 Stackpole Warren

Mae Ardal 12 yn cwmpasu tirweddau arfordirol sylweddol de Sir Benfro, sy'n ymestyn o Fae Gorllewin Angle ac Ynys y Defaid yn y gorllewin, ar draws ehangder Freshwater West i Ardal Hyfforddi Castellmartin a Thywyn Ystagbwll yn y dwyrain. System twyni arfordirol mawr Tywyn Ystagbwll a gwlyptir Cors Castellmartin fydd ffocws gwaith ymchwil a gwaith maes palaeoamgylcheddol newydd, gan gynnwys dyddio ymoleuedd. Bydd sampl o'r caerau pentir arfordirol erydol pwysicaf, gan gynnwys safleoedd arolygon blaenorol yng Ngwersyll Pentir Linney a Gwersyll Bae Trefflemin, yn cael eu hastudio er mwyn monitro eu cyfraddau erydu, ac i adfer tystiolaeth ddyddiadwy am eu hanes a'u datblygiad.