Ardal Cymru 13: Solfach a Niwgwl, Sir Benfro

CHERISH Project Wales Area 13 Newgale

Mae'r astudiaeth o'r ardal hon yn canolbwyntio ar y morlin a'r caerau pentir arfordirol erydol o gwmpas porthladd pysgota hanesyddol Solfach, Sir Benfro, ac yn cynnwys llongddrylliadau alltraeth o dan y môr, er enghraifft o gwmpas Green Scar. Bydd y safleoedd astudio yn cynnwys y gaer gynhanesyddol erydol ym Mhorth y Rhaw, a gwaith monitro manwl ar safleoedd eraill ar hyd y clogwyni gwaddodion meddal hyn. Bwriedir gwneud gwaith palaeoamgylcheddol ac ymoleuedd ar gyfer y gwlyptiroedd y tu ôl i'r stormdraeth a'r banc cerigos yn Niwgwl.