Ardaloedd y Prosiect

Bydd prosiect pum mlynedd CHERISH yn canolbwyntio ar yr hydoedd â blaenoriaeth o ran y morlin a'r môr sydd yn ardal gyllid Rhaglen Iwerddon-Cymru 2014-2020. Bydd y gwaith prosiect arfordirol ac ar ynysoedd yn canolbwyntio ar ardaloedd o forlin sy'n feddal ac yn erydu, ardaloedd tir isel sy'n agored i godiad yn lefel y môr a llifogydd o'r môr, lagwnau arfordirol a gwlyptiroedd sydd â photensial palaeoamgylcheddol uchel, ac ardaloedd sy'n cynrychioli bylchau o ran data a gwybodaeth. Bydd ardaloedd yr arolygon morwrol yn ategu'r parthau arfordirol â blaenoriaeth, ac yn targedu llongau drylliedig o dan y môr sydd â photensial o ran archaeoleg, hanes a newid yn yr hinsawdd. Mae'r ardaloedd dan sylw yn ddaearegol unigryw, gyda safleoedd o dreftadaeth ddiwylliannol sylweddol i'w cael ym mhob un o'r ardaloedd. Bydd arferion cofnodi, dulliau a methodolegau gwahanol yn cael eu rhoi ar waith ar y safleoedd amrywiol er mwyn datblygu arfer gorau ar gyfer cofnodi treftadaeth ddiwylliannol sydd mewn perygl oherwydd y tywydd a phrosesau arfordirol sy'n cael eu cyflymu gan newid yn yr hinsawdd.

cherish map areas all Ardal Iwerddon 1: Meath, Gogledd Dulyn a Dalkey Ardal Iwerddon 2: Dwyrain Wexford Ardal Iwerddon 3: De-ddwyrain Wexford Ardal Iwerddon 4: Waterford (Tramore i Dungarvan) Ardal Iwerddon 5: Kerry (Penrhynnoedd Dingle ac Iveragh) Ardal Cymru 1: Ynysoedd y Moelrhoniaid, Ynys Môn a Phenrhyn Carmel Ardal Cymru 2: Dinas Dinlle i Niwbwrch ac Aberffraw, Ynys Môn Ardal Cymru 3 Ardal Cymru 4: Ynys Enlli, Gwynedd Ardal Cymru 5: Ynysoedd Sant Tudwal, Gwynedd Ardal Cymru 6: Morfa Dyffryn, Harlech a Llandanwg, Gwynedd Ardal Cymru 7: Ynys-las a Chors Fochno, Ceredigion Ardal Cymru 8: De Ceredigion: Ceinewydd, Llangrannog ac Ynys Aberteifi Ardal Cymru 9: Ynys Dinas, Sir Benfro Ardal Cymru 10: Ynys Dewi, Sir Benfro Ardal Cymru 11: Dale, Ynys Sgomer ac Ynysoedd y Smalls, De Sir Benfro Ardal Cymru 12: Castellmartin i Angle, de Sir Benfro Ardal Cymru 13: Solfach a Niwgwl, Sir Benfro

Ardaloedd Prosiect Iwerddon   Ardaloedd Prosiect Cymru
1 Meath, Gogledd Dulyn a Dalkey   1 Ynysoedd y Moelrhoniaid, Ynys Môn a Phenrhyn Carmel
2 Dwyrain Wexford   2 Dinas Dinlle i Niwbwrch ac Aberffraw, Ynys Môn
3 De-ddwyrain Wexford   3 South-east Anglesey
4 Waterford (Tramore i Dungarvan))   4 Ynys Enlli, Gwynedd
5 Kerry (Penrhynnoedd Dingle ac Iveragh)   5 Ynysoedd Sant Tudwal, Gwynedd
      6 Morfa Dyffryn, Harlech a Llandanwg, Gwynedd
      7 Ynys-las a Chors Fochno, Ceredigion
      8 De Ceredigion: Ceinewydd, Llangrannog ac Ynys Aberteifi
      9 Ynys Dinas, Sir Benfro
      10 Ynys Dewi, Sir Benfro
      11 Dale, Ynys Sgomer ac Ynysoedd y Smalls, De Sir Benfro
      12 Castellmartin i Angle, de Sir Benfro
      13 Solfach a Niwgwl, Sir Benfro